Busbar için İzolasyon Testi Niçin Yapılır?

11.08.2023
Busbar için İzolasyon Testi Niçin Yapılır?

Busbar istemlerinde İzolasyon Testi Nedir?

Busbar sistemlerinde izolasyon testi, bara komponentlerinin (örneğin bakır veya alüminyum yassı bara) ve diğer ekipmanların elektriksel izolasyonunun yeterli olup olmadığını kontrol etmek için yapılan bir testtir.

EAE Busbar sistemi ürünlerine, üretim sonrası %100 "İzolasyon Testi" yapılmaktadır. Testten geçen ürünler müşterilerimize sevk edilmektedir. Yükleme, boşaltma, nakliyat veya şantiyelerdeki depolama şartlarına göre; busbar sistemi ürünlerinin zarar görme riski düşünüldüğünde montajlama öncesi İzolasyon Direnç Testi (EAE KX Busbar ürünü için min. 1000V AC) yapılması önerilir.

Bu test her bir busbar sistemi ürününe tek tek iletkenleri (fazlar arasında, fazlar ve nötr arasında, nötr ve toprak) aralarında yapılmalıdır. Ölçtüğünüz değerler 1 Mega Ohm'dan az olmamalıdır. 1 MegaOhm'dan büyük ise bu ürünlerin montajını yapabilirsiniz. Sonuçlar ülke iklimine, nem oranına veya başka faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.

Uyarı: İzolasyon Direnç Testi yapılmadan montaj kesinlikle yapılmamalıdır.

Busbar sistemleri elektrik enerjisini ileten ve dağıtan izolasyonu yapılmış iletkenler olarak da tanımlanabilir. İzolasyon yapısının uygunluğu busbar üretici tarafından standartlara göre fabrikada üretim aşamasında test edilmektedir.

Ancak busbarlar; taşınması, saklanması veya şantiyede montajı sırasında dış etkilere maruz kalmaktadır. Özellikle sıvı, toz veya mekanik çarpmalar busbarın izolasyonunda bozulmalara sebep olmaktadır. Bazen bu bozulmalar montaj yapılırken fark edilememektedir. Devreye alma öncesinde busbar sisteminin izolasyon test cihazı ile test edilmeleri tavsiye edilmektedir.

İzolasyon sorunları bazen işletme gerilimi seviyesinde ortaya çıkmazken, darbe gerilimlerinde bozulmalar olabileceği bilinmektedir.

İzolasyon Testi Nasıl Uygulanır?

İzolasyon testinde faz-faz, faz-nötr, faz/nötr-toprak arasına cihaz üzerinden test gerilimi uygulanır. İlk olarak şebeke gerilimin kademesinden başlanarak aşamalı olarak uygulanan gerilim arttırılır.

Ölçüm sonuçlarına göre sorun gözükmüyorsa busbara enerji verilir. Eğer ölçümde kısa devre gözüküyorsa aşağıdaki olası sorunları bulup çözmek gerekir.

İzolasyon Testinde Sonucunda Olası "Kısa Devre" Sebepleri

  • Busbara su girmiş olabilir. Busbar hattı bölünerek su girmiş olan kısım tespit edilir.
  • Fiziksel darbeye bağlı ek noktalarında veya gövdede bozulma olmuş olabilir.
  • Hatalı ek noktası montajı sebebiyle faz-nötr-gövde (PE) arasında kısa devre olmuş olabilir. Ek noktaları açılarak kontrol edilmelidir.
  • Ölçüm sırasında busbar çıkış kutuları off (0) konumuna getirilmelidir. Uygulanan test gerilimi makine ve ekipmanlara zarar verebilir. Test sonuçlarını etkileyebilir.
  • İzolasyon ömrü busbar sisteminin ömrünü doğrudan belirlediğinde büyük önem teşkil etmektedir. Sevkiyat, saklama ve montaj aşamalarında busbarların dış etkilere karşı korunması izolasyon sağlıklı olmasını sağlayacaktır.