Veri Merkezi Genel Bilgi

EAE Elektrik kritik Veri Merkezi altyapılarınız için Busbar Enerji Dağıtım Sistemleri, Rack Kabinet Sistemleri, Kablo Kanalı ve Askı Sistemleri ile sizlere güvenilir ve yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Katalog için tıklayın Veri merkezi sayfası için tıklayın
Müşteri odaklı - EAE Veri Merkezi Çözümleri

Son Kullanıcı Odaklı Tasarım

EAE Data Center ürün ailesi Veri Merkezi altyapı ortamları için, son kullanıcı müşterilerinin beklentileri doğrultusunda tasarlanmış ve kullanımına uygun olarak geliştirilmiştir. Her bir bileşen, geliştirme aşamasında, müşterilerimizden gelen talepler ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilerek nihai ürün olarak oluşturulmakta ve mümkün olan kullanım kolaylığı, esneklik ve yüksek çeşitlilik ile birlikte ana ürün ve aksesuarları olarak sunulmaktadır.

Lean Production - EAE

Yalın Düşünce

Veri Merkezi müşterilerimiz için, üretkenliği ve kaliteyi artırmak, yenilikçi ürün yelpazesi sunabilmek ve rekabeti yönetebilmek amacıyla “Yalın Düşünce” firmamızca benimsenerek kullanılan değerli bir araçtır. Müşterilerinizin ihtiyaçlarına hızlı cevap vermek, ürün gamını çeşitlendirmek ve üretim maliyetlerini düşürmek suretiyle endüstriyel kısıtlamaları aşmak için uygulanan bir davranış biçimidir.

Yenilikçi Yaklaşım - Data Center Solutions

Yenilikçi Yaklaşım

EAE ürün ailesi Veri Merkezi ve Uç Birim (Sistem Odaları) ortamlarında karşılaşılan "Sismik Güvenlik", "İklimlendirme Yönetimi ve Alan Bölmelendirme", "Özel Aydınlatma" ve "Mikro & Mini Sistem Odası Çözümleri", “Esnek Data Rack Busbar Enerji Dağıtım Sistemleri” gibi önemli müşteri ihtiyaçlarına Ar&Ge çalışmaları sayesinde yenilikçi çözümler sağlayarak cevap vermekte, sistem sürekliliği ve verimliliğine değer katarak farklılaşmaktadır.

Veri Merkezi Zorlukları

Veri Merkezleri'nde hızla yükselen enerji taleplerinin yanısıra enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle de enerji verimliliği konusu gündemdeki yerini korumaya devam etmektedir. Enerji verimliliğine etkilerinden dolayı Veri Merkezi altyapılarında ısınmaya neden olabilen enerji dağıtım sistemleri de Enerji Optimizasyon Programı çerçevesinde ele alınarak daha az güç kaybı ve doğal olarak daha az ısı yayan sistemler haline getirilmelidir. Soğutma Sistemleri ise teknik açıdan ve uygulama yöntemleri bakımından enerji verimliliğini doğrudan etkilediğinden son derece titiz şekilde tasarlanarak seçilmeli, soğuk have ile sıcak hava tamamen birbirinden yalıtılacak şekilde, doğru hava akışı ve bölmelendirme çözümleri ile desteklenmelidir.

Veri Merkezi inşaatı-EAE Veri Merkezi Çözümleri

Veri Merkezleri’ nin Tasarım, İnşa ve İşletme Sürekliliği’ nin sağlanabilmesi için Uptime Enstitüsü tarafından “Tier” yedeklilik sınıflandırılması belirlenmiştir. Bu sayede Veri Merkezleri’ nde barındırılan Aktif üstyapı elemanları Sunucular ve Şebeke Anahtarları’nın sürekli çalışır şekilde bulundurulabilmesi için gereken enerji, soğutma ve bağlanabilirlik altyapıları işletme kesintiye uğramadan bakımı yapılabilir ve genişletilebilir kılınmaktadır. Bu amaçla IT enerji altyapılarının sürekliliği fiziksel anlamda dayanıklı, yüksek kısa devre dayanımına ve yangın dayanımına sahip, işletme esnasında değiştirilebilir esnek Dağıtım Kutuları’ na sahip Busbar Enerji Dağıtım Sistemleri ile sağlanabilmektedir. Diğer taraftan Rack Kabinet ve Kablo Tava Sistemleri yoğun ve değiştirilebilir yapısal kablolamama ihtiyaçlarına cevap vererek uçtan uca sürdürülebilir Pasif Veri Merkezi altyapılarını mümkün kılmaktadır.

Veri Merkezi Çözümleri-Süreklilik

Çok hızlı artan veri trafiğinin merkezi bir şekilde yönetilmesine imkan sağlayan Kolokasyon & Bulut Bilişim hizmetlerindeki yükselişin yanısıra, nesnelerin interneti (IoT) ve sosyal medya ağlarının hızlıca artan kullanımları sonucunda özellikle Veri Merkezleri beyaz alanları sürekli hareketliliğin, değişimin, genişlemenin yaşandığı “CANLI” ortamlar haline dönüşmüşlerdir. Bu değişkenliğe ayak uydurabilmek ancak Ölçeklenebilirlik kavramına uygun altyapılar meydana getirerek gerçekleştirilebilmektedir. Müşteri sayısı ve taleplerine göre genişleme veya daralma, ya da genel olarak Veri Merkezi beyaz alanlarının kısmi olarak kullanımı gibi durumlarda, IT enerji altyapıları ile birlikte pasif IT altyapıları EAE Busbar Enerji dağıtım sistemleri, Standart ve Non-Standart Rack Kabinet ve Koridor Sistemleri ve Kablo Tava Sistemleri nin sağladığı esneklik ve modüler genişleme ile Ölçeklenebilirlik sağlanabilmektedir.

Rack Kabinet-EAE Veri Merkezi Çözümleri

Veri Merkezi ortamlarında Rack Kabinet, Koridor, Oda ve Alan bazında fiziksel olarak izinsiz erişimin engellenmesi ve yangın, su baskını, deprem gibi çevresel güvenliğin sağlanması bakımından söz konusu ortamların izlenmesi ve yönetilmesi gerekmektedir.Özellikle Kolokasyon & Bulut Bilişim hizmetlerinde müşteri bazında özel güvenlik ve erişim düzenlemeleri uygulamarı sırasında Veri Merkezi’ nin genel işlerliği bir güvenlik açığı olmaksızın sürdürülebilmelidir. Bu bakımlardan IT enerji altyapıları ile birlikte pasif IT altyapıları olarak Sprinkler testine uygun Busbar, özel kilitleme sistemine sahip ve içinde dışarıdan sıcaklık ölçümüne izin verecek şekilde bölmelendirme yapılmış Busbar Çıkış Kutuları , Sismik askı sistemleri, yüksek yangına dayanımına sahip ve metal kılı oluşumuna izin içermeyecek şekilde tasarlanmış Busbar ve Sismik Rack Kabinet Sistemleri EAE tarafından sunulmaktadır. Müşteri taleplerine göre farklı güvenlik seviyeleri yaratarak yetkisiz erişimleri engelleyebilecek fiziksel güvenlik çözümlerinde mekanik veya elektromekanik kilit sistemleri, tuş takımı-proximity kart-parmak izi-retina tarama-avuç içi tarama gibi çok çeşitli uygulamalar oluşturulabilmektedir.

Busbar Enerji Dağıtım Sistemleri

Rack Kabin Sistemleri

Kablo Taşıma & Askı Sistemleri