İnsan Kaynakları Politikamız

EAE A.Ş. ürettiği teknolojik ürünlerle ülkeye katkı sağlayıp, aynı zamanda alanında ilkleri ve enleri tasarlayarak üretmeye devam ederken çağdaş insan kaynakları yöntemleri ile de;

  • Seçme yerleştirme yapmayı
  • Çalışanların yeteneklerini geliştirmeyi
  • Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi
  • Bilginin paylaşımı esastır prensibiyle, her kademedeki yöneticinin kadrolarındaki personeli yetiştirmesini sağlamayı hedeflemektedir.

EAE A.Ş., en değerli sermayesinin insan kaynağı olduğu inancıyla karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu, katılımın, çeşitliliğin ve çok sesliliğin desteklendiği firma kültürüyle yoluna devam etmektedir.

EAE A.Ş.'yi geleceğe taşıyacak insan kaynakları yaklaşımlarında temel hareket noktamızı;

  • Değerlerimiz
  • Değerlerimizi oluşturan kurum kültürümüz
  • İş ahlakı ilkelerimiz (etik değerlerimiz)
  • Yasalar
Oluşturmaktır.

İnsan kaynakları stratejimiz ise; şirket hedeflerine odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, üreten, sürekli gelişen, motivasyonu ve bağlılığı yüksek eğitimli bir insan gücü oluşturmaktır. Ortak değerlerimizi yönetim biçimimize yansıtır, bunları vazgeçilmez olarak görürüz.

Çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak amacıyla her aşamada ve her düzeyde eğitime önem verir, insana yatırım yapmaktan kaçınmayız.