Staj Sürecimiz

EAE A.Ş. olarak; lise ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanağı ile öğrencilerin gelişimine destek verip iş hayatına hazırlanmalarını sağlarken, şirketimizin gelecekteki potansiyel insan kaynağını belirlemeyi hedefliyoruz.

Lise Stajları

 • Lise staj başvuruları her yıl Mayıs-Haziran ayları içinde kabul edilir ve staj okul dönemi olan Eylül – Haziran ayları içinde gerçekleştirilir.
 • İnsan kaynakları departmanı koordinasyonunda şirket genelinde her yılın Nisan ayında "Lise Stajyerleri Kontenjan Anketi" ile bölümlerin öğrenci sayısı, meslek alanı, staj günü talepleri belirlenir.
 • Anket sonucu belirlenen stajyer ihtiyacı, İnsan Kaynakları Departmanı tarafından konsolide edilerek, ilgili okul müdürlüklerine gönderilir.
 • Staj yapması kesinleşen öğrencilerin meslek eğitim sözleşmeleri ilgili okullardan eğitim öğretim yılı başlangıcında İnsan Kaynakları Departmanına ulaştırılarak staj süreci başlatılır.
 • Stajın ilk haftasında öğrencilere şirket tanıtımı ve uygulamalarını içeren oryantasyon programı uygulanır.

Üniversite Stajları

 • Üniversite staj başvuruları her yıl, Mart-Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilir. Başvurular ön seçim kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek uygun olan stajyer adayları stajyer olarak kabul edilir.
  • Ön Seçim Kriterleri
  • Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün şirket iş süreçleri ile ilgili olması,
  • Departman stajyer kontenjanları

Yukarıdaki kriterlere göre uygun bulunan adaylar, bölümlerin ihtiyaçlarına göre yerleştirilir. Adaylara staja kabul edilip edilmediği bilgisi e-mail ile verilir.

Staj Başvurusu