Ücret ve Yan Haklar Yönetimimiz

Ücretlendirme;
EAE A.Ş.'de ünvanlar dan bağımsız, işin içeriğine dayalı bir "iş değerleme" sistemi uygulanmaktadır. İş büyüklükleri kademeler bazında sıralanarak ücret politikaları belirlenmektedir.

Ücret sistemimizdeki ana stratejimiz; çalışanların toplam gelirlerini güncel ücret piyasasına göre değerlendirerek adil ve rekabetçi kurumsal politikalar belirlemektir. Personel baz ücretleri, ülke bazında yapılan ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, şirketin ödeyebilme gücü, çalışanın performansı ve şirket içi dengeler doğrultusunda yılda bir kez değerlendirilmektedir.

Yan Haklar;
Şirketimizin çalışanlarına sağladığı yan haklar ikiye ayrılmaktadır.

1 - Tüm Çalışanlara Sağlanan Olanaklar

  • Özel Sağlık Sigortası
  • Belirlenen kıdemi dolduranlara Bireysel Emeklilik
  • Sosyal Yardımlar (Evlenme, Doğum, Yakınının vefatı halinde cenaze yardımı)
  • Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek üzere eğitim
  • Öğle Yemeği
  • Personel Taşıma Hizmeti

2 - Görevi Gereği Çalışanlara Sağlanan Olanaklar

  • Araç Tahsisi
  • Cep telefonu hattı tahsisi
  • Cep telefonu tahsisi
  • Yemek kartı