Yönetim Sistemleri Politikası

EAE Elektrik;

 • Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilerek müşteri memnuniyetinin maksimum düzeyde sağlanması için çalışmalar yapar.
 • Şirketi ilgilendiren güncel yasal yükümlülükleri eksiksiz ve sürekli olarak yerine getirir, sözleşmelere uyar.
 • EAE markasının uluslararası taşıdığı prestijin tüm çalışanlarının emeği ile değer kazandığını bilir ve her çalışanını EAE ailesinin birer ferdi olarak benimser.
 • Ürün kalitesi ve hızlı teslimatı son teknolojik gelişmeler ile sürekli geliştirerek müşteri memnuniyetini maksimum düzeyde sağlamayı amaçlamaktadır.
 • Bilgi Varlıklarını çalışanlarına, tedarikçilerine ve müşterilerine olan saygı olarak görür ve her türlü riski yöneterek bilgilerin temiz, güvenli ve erişilebilir olmasını sağlar.
 • Çalışanlarının güvenli ortamlarda mesailerini geçirmeleri, bedensel ve ruhsal sağlık ve bütünlüklerini korumaları için gerekli olan tüm kaynakları sağlar ve öngörülebilen tüm tedbirleri alır.
 • Acil ve anormal durumlarda çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini sağlamak için gereken hazırlıkları yapar, tedbirleri alır.
 • Kalite, Bilgi Güvenliği, Çevre, İSG, Enerji yönetim sistemleri ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirir ve bu konudaki iş stratejisini belirler.
 • İçinde bulunduğu çevrenin sürekli olarak korunması ve şartlarının iyileştirilmesini öncelikli görevi olarak görür.
 • Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlar ve gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
 • Kurmuş olduğumuz Entegre Yönetim Sistemlerinin gereklerini yerine getirir ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.
 • Ürettiği tüm ürünlerinin üretim ve satış sonrası süreçte çevre performansını sürekli arttırır ve çevre risklerini azaltmak için çalışanlarını bilinçlendirir.
 • Mevcut doğal kaynakların korunması, geri kazanılması ve atıkların en aza indirilmesi için gerekli çalışmaları yürütür.
 • Kaynak ihtiyaçlarının tespit edilerek optimum kullanımını sağlar.
 • Tüm uygulamalarında şeffaf ve kamuoyunun bilgisine açıktır.
 • Sürekli eğitimlerle çalışanlarının Entegre Yönetim Sistemleri konusunda bilgi düzeylerini, farkındalıklarını arttırarak sistemin uygulanmasında ve sürekli gelişiminde çalışanlarının da aktif katılımda bulunmalarını sağlar.
 • Tedarikçilerimizin kalite düzeylerinin yükseltilmesi için birlikte çalışmalar yapar.
 • Kurumsal bilgileri, personel özlük bilgilerini, müşteri verilerini (finansal veriler, kişi bilgileri…) değerli ve kritik kabul eder ve entegre yönetim sistemleri kapsamında ilgili tüm yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirir.